Их британид суралцахад IELTS-ийн хэдэн оноо шаардлагатай вэ? Их британид бакалавр, магистраар суралцах зорилготой байна уу? Их британийн шилдэг их сургуулиуд IELTS-ийн шаардлагыг доорх жагсаалтнаас харан өөрийгөө хэр сайжруулах хэрэгтэйгээ мэдэж аваарай:

Дунджаар Их Британийн сургалтанд хамгийн багадаа 5.5+ оноо, харин зарим шилдэг сургуулиудад 6.5+ оноогоор орох боломж байдаг байна. Нэг сургуульд сургалтын программаасаа хамаараад өөр, өөр оноо шаарддаг бөгөөд үүнийг та өөрийн дуртай сургуульдаа сонгон судлаарай.

University of Oxford: Bachelor’s: 7.0, Master: 7.0

University of Cambridge: Bachelor’s: 7.0, Master: 7.0

Imperial College London: Bachelor’s: 6.0, Master: 6.0

University College London: Bachelor’s: 5.5, Master: 5.5

London School of Economics and Political Science: Bachelor’s: 7.0, Master: 7.0

University of Edinburgh: Bachelor’s: 6.5, Master: 6.5

King’s College London: Bachelor’s: 6.0, Master: 6.0

Durham University: Bachelor’s: 4.5, Master: 4.5

University of Manchester: Bachelor’s: 5.5, Master: 5.5

University of St Andrews: Bachelor’s: 7.0, Master: 7.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *