Mercedes Benz-ийн гүйцэтгэж захирал Ola Källenius болон NVIDIA-ийн гүйцэтгэх захирал Jensen Huang нар 6 сарын 23-ны өдөр NVIDIA-гийн технологи дээр суурилан, ухаалаг тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэнэ хэмээн мэдэгджээ. Huang хэлэхдээ: “Энэ бол тээврийн хэрэгслийн салбар дахь хамгийн том хамтрал, бид технологиос бизнес загварт нийцүүлэх гэж хичээж байгаа ба үүнд Mercedes Benz-ээс илүү компани тохирно гэж бодохгүй байна” хэмээн дурджээ.

2024 оноос эхлэн Mercedes Benz-ээс үйлдвэрлэгдэн гарах тээврийн хэрэгсэл болгон NVIDIA-гийн хүчирхэг computer, хэрэглэгчдэд зориулсан application болон програм хангамж багтаан үйлдвэрлэгдэх нь.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *