НОК-ын Шуурхай штабын Орон зайн дүн шинжилгээний баг тусгай аргачлалаар тооцоолж гаргасан халдвар тархах магадлалтай хороодыг танилцуулж байна.Үүнд,

Баянгол дүүргийн 2, 3, 5, 6, 7, 11, 19, 20, 24, 25 дугаар хороо,

Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26

Чингэлтэй дүүргийн 2-4, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 19

Сүхбаатар дүүргийн 2, 3, 6, 9, 11, 15

Хан-Уул дүүргийн 1-4, 6, 7, 10-12, 15-21

Сонгинохайрхан дүүргийн 2, 5, 6-12, 15, 16, 18-20, 26, 27, 29, 30, 33, 35-41, 43 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт халдвар илрэх магадлал өндөр гэжээ.

Орон зайн дүн шинжилгээний баг цар тахлын халдварын батлагдсан тохиолдлуудыг мэдээллийн санд бүртгэж, орон зайн дүн шинжилгээний аргачлалаар халдварын эрсдэлийн тархалт, нягтрал, чиг хандлагыг тооцоолж байгаа билээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *