Сүүлийн жилүүдэд “Жинхэнэ монгол эр хүн хаачив” гэсэн эрэл хайгуул нийгмийн сэтгэл зүйд бий боллоо. Арга ч үгүй биз

Г.э.м.т х.э.р.э.г гарах бүрт эрчүүд буруутан болж нийгмээрээ а.д шоо үзэх болсон. Гэвч тэд ч багаасаа их бага хэмжээгээр х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.э.л.д өртдөг аж.

Дөнгөж хөлд ороод тэнтэр тунтар алхаж буй эрэгтэй хүүхдийг хэн дуртай нь ич имдэг э.р.х.т.э.н.ий.г “За т.а.м.х.и.л.ъ.я” гэх нэрээр гар хүрч, зулгааж нэг үзнэ. Ухаан орох үетэй зэрэгцэн аав ээж, ах дүү нь “Эр хүн уйлдаггүй” гэж сургана, харин найз нөхөд нь “Эр юм байж юун сүртэй юм” гэж үг хаяна…ЭНЭ БҮГД ХҮНИЙ ЭРХЭНД ХАЛДСАН ЗҮЙЛ МӨН.

Монгол эрчүүдэд ту лга мдаж буй олон асуудал бий

Боловсролын салбарт жендерийн илт га.жу.уд.ал гардаг. Бага ангид эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийн харьцаа ойролцоо байдаг ч ахлах ангиас эхлээд жендерийн баланс алдагдаад эхэлдэг гэдгийг сэтгэл судлаачид хэлдэг. Үүнээс үүдэлтэйгээр эрчүүдийн боловсрол хаягдсан. Энэ нь цаашлаад эдийн засгийн амьдралд нөлөөлөх болсон. Мөн Монголд эрэгтэйчүүдийн мэргэшсэн эмч, эмнэлгийн тоо хуруу дарам.

Дан ганц эрчүүд л х.ү.ч.и.р.х.и.йл.э.г.ч биш

Гэр бүлийн гишүүний үйлдэлтэй холбогдуулан гэр бүлийн бусад гишүүд тухайн гишүүний сэтгэл зүйд нөлөөлсөн үгээр гу.т.а.а.н д.о.р.о.м.ж.л.о.х, з.а.н.а.л.х.и.й.л.э.х, мө.р.д.өн м.ө.ш.г.и.х, а.й.лг.а.н сү.р.д.үү.л.э.х, өөртөө итгэх итгэлгүй болгох, бусдаас тусгаарлах, сэтгэл зүй болон эрүүл мэндэд нь х.о.х.и.р.о.л учруулж болох буюу г.э.м х.о.р, сэтгэл санааны д.а.р.а.м..т у.ч.р.у.у.лс.н.ы.г гэр бүлийн х.ү.ч.и.р.х.и.й.лэ.л гэнэ гэж сэтгэл зүйчид тодорхойлжээ.

Гэр бүлийн х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.лийн талаар судалгааг харахад 100 хувь эмэгтэйчүүд байдаггүй. Эрчүүд ч мөн адил х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.э.лд өртөж байдаг.

Өөрөөр хэлбэл нийгэм гэр бүлийн х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.л.ийн тухай ярих л юм бол х.о.х.и.р.о.гч бол эмэгтэй, хү.ч.и.р.х.и.й.л.э.гч бол эрэгтэй гэсэн явцуухан бөгөөд туйлширсан ойлголт газар авсанаар эмэгтэйчүүдийн эр хүнийг үнэлэмж буурсан.

Эрчүүд ч бас хүчирхийлэлд өртдөг

Монгол улсын нийт хүн амын 48.6 хувийг эрэгтэйчүүд эзэлдэг ч эрчүүдийн х.ү.ч.и.р.х.и.йл.э.л.д өртөж байгаа байдлыг судалсан томоохон судалгаа улсын хэмжээнд ховор. Эрүүл мэндийн байгууллага НҮБ-ын Хүн амын сангаас хийсэн энэ судалгаагаар нийт х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.э.л.д өртөж байгаа эрчүүдийн 54 хувь нь адил хүйсийнхэн буюу эрчүүдийнхээ х.ү.ч.и.р.х.и.йл.э.лд өртдөг, 10 хувь нь дарга нарынхаа, үлдсэн хувь нь гудамж талбайд явж байгаад з.о.д.у.у..л.даг, д.э.э.р.э.л.х.үү.л.д.эг гэсэн судалгаа гарсан байдаг байна.

Эрэгтэй хүн л гэр бүлийн хамаг хүнд ачааг үүрэх ёстой, ингэж чадахгүй бол му.у эр гэсэн жендерийн талаарх гажуу ойлголт газар авсан.

Эрэгтэй хүн ачааллаа даахгүй болоод “м.у.у эр хүн” болохоороо сэтгэлээр у.на.даг, а.р.х.и.н.д ордог, а.м.и.а х.о.р.л.о.д.о.г, эсвэл х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.э.гч болдог.

Жендерийн мэдрэмжтэй байна арга билгийн ухаанаар өрх гэр, улс орноо төвхнүүлнэ гэсэн үг.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *