БНСУ-д энэ сарын 26-наас эхлэн бүх нийтийг хамарсан к.о.р.о.н.а.в.и.р.у.сийн эсрэг дархлаажуулалтыг шат дараатайгаар эхлүүлэх аж.

Ковид19 вакцин хийлгээд н.а.с б.а.р.а.х эсвэл хөгжлийн б.э.р.хш.э.э.л.тэй болсон тохиолдолд “Вакцинжуулалтын х.о.х.и.р.лыг нөхөн төлөх мэргэжилтний хороо” -с хэлэлцээд нөхөн олговор олгох юм байна. Нөхөн төлбөрийн агуулга нь эмчилгээний зардал, сувиллын зардал, о.р.ш.у.у.лг.ы.н зардал, н.а.с ба.р.с.ны нөхөн олговор, хөгжлийн б.э.р.х.ш.э.э.л.тэй болсны нөхөн олговор гэх мэт шатлалтай юм байна.

Хэрэв вакцинаас болж н.а.с б.а.р.с.ан тохиолдолд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 240 сар буюу 20 жилийн нийт 430 сая воныг олгогдох аж. Мөн хөгжлийн б.э.р.х.шэ.э.л.тэй болсон тохиолдолд нөхөн олговрын 55% ~ 100% олгогдохоор тус улсын Засгийн газраас шийдвэрлэжээ.

Тус улсад мөн Астра З.а.н.е.к.а, P.z.i.re, J.a.n.s.e.n, M.o.d.er.n.a зэрэг дөрвөн төрлийн вакциныг хийх ажээ. Вакцины талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  http://www.xn--19-9n4ip0xd1egzrilds0a816b.kr/  сайтад нэгтгэн  цаг минут тутамд шинэчлэн ард иргэддээ шуурхай маш тодорхой хүргэж байгаа аж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *