Улсын хэмжээнд 2021 оны 1 дүгээр сард 5734 эх амаржсан нь өмнөх оны мөн үеэс 474 (7.6%)-өөр, өмнөх сараас 576 (9.1%)-гаар буурсан байна.  Амаржсан эхчүүдийн 4238 (73.9%) нь 6, түүнээс дээш удаа жирэмсний хяналтад хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 381 (8.2%)-ээр буурчээ.

Нийт амаржсан эхчүүдийн 8 (0.1%) нь гэртээ төрсөн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 8 (50.0%)-аар буурчээ.
Улсын хэмжээнд 2021 оны 1 дүгээр сард нийт 5771 хүүхэд амьд төрсөн нь өмнөх оны мөн үеэс 489 (7.8%)-өөр, өмнөх сараас 576 (9.1%)-гаар буурсан байна.

Нийт а.мь.д төрсөн хүүхдийн 5598 (97.0%) нь төрсний дараа 1 цагийн дотор хөхөө амласан нь өмнөх оны мөн үеэс 424 (7.0%) -өөр буурчээ. Нийт а.м.ь.д төрөлтийн 48 (0.8%) нь .т.ө.р.ө.л.хийн г.а.ж.и.г.та.й, 220 (3.8%) нь 2500 граммаас бага жинтэй байна.

А.м.ь.г.үй төрөлтийн түвшин 1000 нийт төрөлтөд 5 ногдож байна.  Тав хүртэлх насны хүүхдийн э.н.д.э.г.д.л.ийн түвшин 2021 оны 1 дүгээр сард 14 болж, өмнөх оны мөн үеэс 2-оор, нялхсын э.н.д.э.г.д.лийн түвшин 13 болж, 1-ээр буурч, н.я.р.а.й.н э.н.д.э.г.дл.ийн түвшин 10 болж, 2-оор нэмэгджээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *