Хараал жатгаас зайлахад – Пад ламаа са хамаа пад, Хор шарыг дарахад – Ум мана хам хам суухаа, Шүд өвдөхөд – Дэхүү сод наа судваа мазаа сод, Шөрмөс татахад – Ум тэм таяа суухаа, Яр шарх эдгээхэд – Ум цэгрэ бад гадуу дон чарла суухаа Зүрхний өвчинд – Ум га га за за рим рим, Элэгний эмгэгч – Ум зараани та та зараа судаа ми суухаа Эмэгтэйчүүдийн өвчинд -Ум радна намаа суухаа, Түлэнхийд – Ум са са ма ма сод, Бузрыг арилгахад – Ум бадма ус нэхэ бимали суухаа Муу бүхнээс зайлахад – Ээ ма хо ум пааний пааний суухаа,

Муу юм зүүдэлж хар дарахад – Ум сасаа маама суухаа. Ум загаа лияа суухаа /сэрээд 3 унш, Ослоос сэргийлэхэд – эм хо умаа паани пааний суухаа /өглөө бүр/Ханиад дарахад – Ум дама дүдий сод суухаа /орой бүр ус руу тарнидаж унш/, Аюул тулгарахад – Ум маань мусмали хум пад, Айж тэвдэхэд – Шар шармай ная ий суухаа, Аян замд – Дата ята хум дий хум дий суухаа Апиваа бүхнийг бүтэлтэй болгоход – Ум агани агани, ажила мандали мандали суухаа, Хүүхэд тэвдүүлж сандаргахад – Ум даарий дүд даарий дүрээ суухаа, Хийморь бадраахад – Гүндүү сарваан дүдүү хо базар аюухий суухаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *