1. Хэн нэгэнд эмнэлгийн, түргэн тусламж хэрэгтэй байвал яах вэ?

2. Хүнгүй, чөлөөтэй байгаа эсэхийг шалгаж болно.

3. Энэ нь доторх эвгүй үнэр хурдан салахад тусална.

4. Бүтэн хаалга илүү үнэтэй.

5. Хүмүүсийг тохиромжгүй зан авир гаргахгүй байхад тусална.

6. Түгжээ эвдэрсэн, гацсан тохиолдолд та гарч чадна.

7. Ариун цэврийн цаас байхгүй тохиолдолд хэн нэгнээс тусламж авах боломжтой.

8. Хүмүүс нийтийн угаалгын өрөөнд илүү бага цаг зарцуулна.

9. Энэ нь үйлчлэгчид цэвэрлэгээ хийхэд илүү хялбар болгоно.

10. Хоолой эвдэрсэн тохиолдолд ус хуримтлагдаад байхгүй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *